Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte 476/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Edictes Aprovació inicial dels preus públics de la 6a Fira Fruits de la Terra 23/05/2017
Edicte 471/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Edictes Llista candidats a jurat per als propers anys 2017-2018 19/05/2017
Anunci en el BOPT 283/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Anuncis Informació pública aprovació inicial projecte Adequació interior d'espais del Casal per a dinamització turística de la "Ciutat Ibèrica del Castellet de Banyoles" 04/05/2017